Op de valreep

In Op de valreep vragen we een collega ‘het hemd van het professionele lijf’. Deze keer is Betteke Oele aan het woord. Betteke is bibliothecaris, oftewel informatiespecialist.

Naam: Betteke Oele

Functie: Bibliothecaris

Locatie: Lloydstraat

Leeftijd: 58 jaar

Gezin: getrouwd met Cees, projectmanager in de landbouwwereld,

Kinderen: Dieke, 28, computational linguist bij Samsung in München en Jesse, 26, Rechtenstudent in Rotterdam.

Welke twee waarden zijn voor jou persoonlijk belangrijk (en waarom)?

Vakmanschap en respect. Het vak van bibliothecaris bestaat al sinds de oudheid en verandert door de digitalisatie in rap tempo. Wat blijft is dat ik intermediair ben tussen een vraag en het aanbod van informatie.


De bibliotheek wordt bezocht door mensen van verschillende opleidingen die bij STC Group worden aangeboden. Zij hebben allemaal hun eigen wensen en verwachtingen ten aanzien van de mediatheek. Ik verwacht van alle bezoekers dat ze respect voor elkaar hebben en met elkaar rekening houden. Vmbo-leerlingen bijvoorbeeld kunnen nou eenmaal niet zo lang stil zitten. Anderzijds moeten zij ook rekening houden met de wens van anderen om rustig te studeren in de mediatheek. Ik probeer dus voor iedereen een prettig klimaat te creëren. Daarnaast zorg ik er als bibliothecaris voor dat er in het aanbod van informatie respect is voor de verschillende niveaus: ik bied zoveel mogelijk informatie op maat aan.

Welke competenties heb je nodig om je werk goed te kunnen doen?

Om mijn werk goed te kunnen doen is het noodzakelijk goed te kunnen luisteren, door te vragen, te kunnen achterhalen wat precies de vraag is en om een passend antwoord te bieden. Voor dit laatste is het van belang de juiste informatiebronnen aan te kunnen boren en vervolgens in de gevonden bron het antwoord op de vraag te kunnen vinden. De bron kan een boek zijn of een artikel in een digitale databank. Informatie vinden, op waarde schatten, filteren, en op een passende manier teruggeven aan de vragensteller, dat is volgens mij de essentie van het vak van bibliothecaris of informatiespecialist.