Een dagje inspiratie opsnuiven tijdens Expeditie Kwaliteit

Het onderwerp van Expeditie Kwaliteit, de studiedag van STC Group, was onderwijskwaliteit. Wat betekent kwaliteit voor onze studenten? Wanneer vind jij dat we als STC Group goede onderwijskwaliteit bieden? En hoe zorgen we er in ons dagelijkse werk voor dat we met heel STC Group deze kwaliteit bieden, nu en in de toekomst? Ruim 550 docenten en niet-onderwijzend personeel van alle locaties gingen met elkaar de dialoog aan om te kijken hoe zij elkaar en de studenten kunnen inspireren.

Collega’s van alle locaties kwamen op 11 oktober naar de Lloydstraat voor de studiedag. Bussen arriveerden in alle vroegte uit Zwolle, Brielle en Stellendam, alle collega’s meldden zich bij de inschrijfbalie en kregen een travel journal uitgereikt. Een handige hand-out met daarin het programma en ruimte voor notities. Geen overbodige luxe, want met verschillende workshops en werksessies, intrigerende sprekers en een Collegetour werd het een volle dag die niet in één keer te vatten was.

Verbinding maken

Key-note speaker Minchenu Maduro betrok de zaal bij haar verhaal over omgaan met weerstand. ‘Je moet eerst jezelf ontwapenen voordat je de ander kan ontwapenen’, vertelde ze met veel overtuiging.’ Daarna volgde een Collegetour waarin een docent, student en begeleider met elkaar en de zaal in gesprek gingen over persoonlijke aandacht en verbinding maken als succesfactor voor goed onderwijs. Vervolgens verspreidden alle collega’s zich over de workshops over verschillende vormen van kwaliteit, zoals een excursie door het nieuwe Skillslab Maritiem, het NauTech-lokaal, het meten van kwaliteit, effectief leren, de Transformatieve School, kritische dialoog en feedback geven en ontvangen. Na de lunch gingen teams met elkaar in gesprek. De algemene conclusie sloot aan bij het openingsverhaal van Maduro: ‘Goed onderwijs vraagt om écht contact. Angst loslaten en vertrouwen geven zijn daarbij de eerste stappen’.

Guido van Broekhoven, docent Douane en havenlogistiek op de locatie Waalhaven, is groot fan van El Hadioui van de Transformatieve School. ‘Zijn boek Hoe de straat de school binnendringt’ is zo’n beetje standaardkost op het PDG-traject dat ik doorloop. Nu ik live met hem heb kunnen sparren, is de materie nog meer voor mij gaan leven.’ Sommige voorbeelden die hij gaf, bijvoorbeeld over hoe de straat- en schoolcultuur met elkaar kunnen conflicteren, heeft Van Broekhoven letterlijk meegemaakt. Zo moest hij de week voor de studiedag nog een jongen de klas uitsturen, die hem bijna verleidde tot een welles-nietesspelletje voor de hele klas.

‘Die ruimte tot discussie wilde ik hem wel geven, maar dan wel op mijn condities. Na de les dus, zodat de rest van de groep er geen last van zou hebben. Een goede beslissing, vond El Hadioui. Want daarmee stond Van Broekhoven niet alleen in zijn macht, maar toonde hij ook interesse in de belevingswereld van de student. Van Broekhoven: ‘Fijn om te weten dat ik sommige zaken van nature goed aanpak. Al waren er ook voldoende leermomenten.’


Audrey Rost, psycholoog bij I&O vertelt enthousiast: ‘Ik merkte dat ik ’s ochtends al gelijk in m’n boekje ging schrijven, omdat ik allerlei nieuwe ideeën en gedachtes kreeg.’


Ook Ger Poolman, docent Procestechniek in Brielle, kijkt terug op een geslaagde dag. ‘Na achttien jaar in het onderwijs denk je soms dat niemand je nog iets nieuws kan vertellen. Maar op zo’n dag als deze, waar je samenkomt met honderden collega’s, blijkt dan toch dat het goed is samen eens stil te staan bij de manier waarop je les geeft. Al is het alleen maar om verhalen uit te wisselen waaruit blijkt hoeveel plezier dit vak ons geeft.’

Aandacht geven

Astrid Kee, lid van het College van Bestuur, had het niet beter kunnen verwoorden. ‘Waar deze studiedag eigenlijk om gaat, is aandacht. Aandacht voor elkaar en de leerlingen die we samen verder willen helpen. Dat lukt alleen als we naar elkaar luisteren, open staan voor elkaars ideeën en soms extra kritisch naar ons eigen handelen kijken om zo onszelf en de organisatie als geheel nog beter te maken.’


Woorden waar Frank de Die, docent Rekenen bij de opleiding Rijn- en binnenvaart, op zijn beurt weer een warm gevoel bij krijgt. ‘Toen ik hier twee jaar geleden in dienst kwam, hoorde ik collega’s weleens praten over de kloof tussen het bestuur en de mensen op de werkvloer. Dat zij deze studiedag hebben georganiseerd, geeft mij een sterk gemeenschapsgevoel.’ Voor de organisatie een mooie opsteker. Zo was de boodschap die op pagina een van het travel journal stond gedrukt, niet aan dovemansoren gericht: of je nu voor de klas staat, werkt voor een van de stafdiensten of een managementfunctie bekleedt, we werken allemaal dagelijks aan de kwaliteit van het STC-onderwijs.