‘Ons streven: iedereen een internationale ervaring

Internationalisering is een belangrijk speerpunt van STC Group. Er zijn namelijk maar weinig sectoren zo internationaal georiënteerd als de scheepvaart, transport en havenindustrie. Maar hoe worden die internationale ambities op verschillende niveaus ervaren? Een gesprek tussen Frits Gronsveld, voorzitter van het College van Bestuur van STC Group, onderwijsmanager STC mbo college Havens Simone Willemse en mbo-student Bart Veldhuizen.

Als dorp heeft Hoornaar, omringd door de weilanden van de Alblasserwaard, niet veel om het lijf. Slechts een paar straten, een slager en supermarkt en dan heb je het wel gehad. Als jongen van 19 ben je daar snel uitgekeken. Dan wil je je horizon verbreden. Helemaal wanneer je hoofd, zoals dat van Bart, vol zit met verhalen uit exotische oorden. ‘Mijn opa was expat. Hij vertelde regelmatig over zijn standplaatsen, van Suriname tot Zuid-Afrika. Daardoor geïnspireerd besloot ook ík te gaan voor een baan die mij de mogelijkheid biedt de wereld te ontdekken.’


De keuze voor het STC was daarbij snel gemaakt. ‘Er zijn namelijk maar weinig beroepen zo internationaal georiënteerd als die in de scheepvaart, transport en havenindustrie.’ Wat hem definitief over de streep trok, was het gegeven dat studenten bij STC Group een stage in het buitenland kunnen volgen. Toen wist de inmiddels derdejaarsstudent Manager havenlogistiek het zeker: ‘Dit wordt mijn school’.

Kennis van wereldtalen

Ook de mbo-campagne Ga voor grenzeloos onderschrijft de ambitie. Een slogan die je zowel letterlijk als figuurlijk kunt opvatten, benadrukt CvB-voorzitter Frits Gronsveld. Grenzeloos in je ambities, maar ook in het ontwikkelen van een brede, wereldse blik. ‘Belangrijk, omdat veel bedrijven waar onze studenten gaan werken, in heel Europa of zelfs wereldwijd opereren’, zegt hij. ‘We streven er dan ook naar om alle studenten een internationale ervaring te laten opdoen tijdens hun studie. Hierbij maken we gebruik van de beschikbare instrumenten zoals buitenlandstages, studiereizen en gastlessen.’


Dat het dan helpt wanneer studenten een aardig mondje over de grens praten, spreekt voor zich. Of zoals Frits stelt: ‘Wanneer je als schipper of vrachtwagenchauffeur panne krijgt in Frankrijk of Duitsland, moet je je daar wel kunnen redden’. De plannen zijn dan ook om Engels steeds vaker de voertaal te maken in de klaslokalen, met daarnaast meer aandacht voor Duits, Frans en Spaans. Kennis van de relevante wereldtalen stelt studenten immers in staat hun vak goed uit te oefenen.’ Bart is blij met die ambities. Want als hij eerlijk is, behoeft zijn Engels nog flink wat verbetering. En ook zijn Duits liet te wensen over toen hij begin 2018 voor een stage van acht maanden naar Hamburg vertrok. ‘De lessen die ik ter voorbereiding kreeg, waren een mooie introductie. Maar omdat ik op de middelbare school al Duits heb gehad, was het vooral een herhalingsoefening. Meer aandacht voor vreemde talen juich ik dus alleen maar toe!’


Overigens belooft die internationaliseringsslag voor het STC, dat grotendeels haar eigen lesstof ontwikkelt, nog een hele klus te worden. Want wie dacht dat het voldoende is om de lessen naar het Engels te vertalen, heeft het mis. Zo komt het bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede als wordt gecommuniceerd in een taal die zelfs de meeste docenten niet perfect beheersen, stelt de onderwijsmanager van het STC mbo college Havens Simone Willemse, tevens lid

van de werkgroep internationalisering. ‘Daarnaast moet je ook goed kijken naar de inhoud’, vervolgt ze. ‘Gaat die uit van de Nederlandse context, of is die juist toegesneden op een internationaal publiek? Anders lijdt dat tot onbegrip onder de buitenlandse uitwisselingsstudenten. Tegelijk zijn ook Nederlandse studenten gebaat bij een opleiding die toegespitst is op een snel globaliserende wereld.’

Docentenstages

Verder spoort STC Group ook docenten en collega’s van stafafdelingen aan om een internationale stage te volgen bij een bedrijf of opleidingsinstituut. Dit om de algemene kennis op peil te houden en het internationale karakter van STC Group uit te dragen en verder te ontwikkelen. Als voorbeeld noemt Simone de docentstage naar Barcelona, waaraan ze in 2017 zelf deelnam. ‘Het werd een bijzonder leerzame week, waarbij behalve STC-docenten ook collega’s van twee Belgische havenopleidingen aanhaakten’, blikt ze terug. ‘Samen stapten we in Barcelona op een ferry die ons naar Rome voer. Tijdens de vier dagen aan boord kregen we workshops en trainingen, verzorgd door de Escola Europea. Zowel met deze Spaanse private opleiding als de scholen uit Gent en Leuven wisselen we sindsdien regelmatig studenten, docenten en lesmateriaal uit. Dergelijke contacten dragen enorm bij aan het internationale karakter van STC Group en geven inzicht in hoe andere culturen over ons vakgebied denken.’

Hopen op Nieuw-Zeeland

‘Positief is dan ook dat het budget dat het Erasmus+ programma voor het mbo ter beschikking stelt de komende jaren mogelijk wordt verdubbeld’, vertelt Frits. ‘En er wordt gekeken of deze subsidiegelden vanaf 2020 ook gebruikt kunnen worden voor activiteiten buiten Europa. Dit biedt STC Group kansen om meer te gaan samenwerken met onze vestigingen buiten Europa zoals die in Oman, Zuid-Afrika en Vietnam.’ Goed nieuws voor Bart, die na zijn succesvolle stage in Hamburg uitkijkt naar een nieuw buitenlands avontuur. Dit keer liefst nog verder van huis dan de vorige keer. ‘Canada is een optie. Maar ook Suriname en de Verenigde Arabische Emiraten spreken me aan.’ Maar het meest hoopt hij op een stage in Nieuw-Zeeland. ‘Ik ben zelfs al aan het sparen. Want zelfs mét stagevergoeding en mogelijk een aanvullende subsidie is zo’n stage duur. Geld dat ik er overigens graag voor over heb. Op jezelf zijn, elke dag iets nieuws ontdekken en interessante werkervaring opdoen, zijn ervaringen waaraan je geen prijskaartje kunt ophangen.’

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.