Hoe het STC voet zette op
Zuid-Afrikaanse grond

Via STC International verzorgt STC Group onderwijs, training, consultancy en onderzoek op het gebied van maritiem, transport en logistiek in de hele wereld behalve Europa. Patrick Wells, Managing Director STC-Southern Africa, vertelt de geschiedenis van zijn vestiging.

Om duidelijk te maken hoe STC Group zich in Zuid-Afrika vestigde, neemt algemeen directeur Patrick Wells ons mee terug in de tijd tot 1995, toen de eerste vrije en eerlijke verkiezingen voor alle Zuid-Afrikanen een eind aan het apartheidsregime maakten. Na de regeringswissel is veel aandacht besteed aan het creëren van gelijkheid op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die tot dan toe werd gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van blanke mannen en een ondervertegenwoordiging van vrouwen in het algemeen, en zwarte vrouwen in het bijzonder. Het aanpakken van de ongelijkheid bleek een flinke opgave waarbij veel opleiding en training nodig zou zijn. Samenwerking met toonaangevende internationale organisaties zoals STC Group bleek de snelste manier om dat te realiseren.

De focus van STC Group was in eerste instantie vooral gericht op het deel uit gaan maken van een consortium dat de regering moest gaan adviseren over de nieuwe structuur van de havenautoriteit Portnet en de nationale luchtvaartmaatschappij South African Airlines. Daarna begon een verkenning van de mogelijkheden om een loodsen-trainingsprogramma aan te bieden aan, met name, vrouwen. De eerste twee groepen werden opgeleid in Rotterdam. Naar mate de relatie tussen STC Group en de South African National Ports Authority zich ontwikkelde, nam het aantal trainingen, en daarmee de noodzaak om in Zuid-Afrika een locatie te vestigen, toe. STC-Southern Africa (STC-SA) werd opgericht als een trots Zuid-Afrikaans bedrijf dat zich al snel ontwikkelde tot een toonaangevende partner voor het maritieme cluster en de logistieke sector in de Zuid-Afrikaanse regio. Op dat moment lag de nadruk vooral op het trainen van sleepboot kapiteins, loodsen, vessel traffic operators en veiligheidspersoneel in de haven.


Patrick Wells ging na een lange carrière als marineofficier bij de Zuid-Afrikaanse marine werken bij de Zuid-Afrikaanse havenautoriteit. Aanvankelijk als sleepbootmeester en later werd hij geselecteerd om deel te nemen aan het trainingsprogamma voor loodsen dat werdgefaciliteerd door STC Group. Hij doorliep met succes het trainingsprogramma, bezocht STC Group in Rotterdam en voer een tijdje mee aan boord van een van onze opleidingsschepen. Na nog wat ervaring te hebben opgedaan als loods, begon hij nauw samen te werken met STC Group. De relatie tussen Patrick en STC Group ontwikkelde zich verder en toen zich in 2012 een gelegenheid voordeed om zich bij het STC International-team aan te sluiten, aanvaardde hij dit snel en werd hij gedetacheerd bij de International Maritime College Oman (IMCO). Na acht maanden werd hij benoemd tot Academic Dean en bleef hij tot medio 2017 in Oman om daarna terug te keren naar Zuid-Afrika als Managing Director van STC-SA.

Mercedes en geen Kia

STC Group zag de vraag naar maritieme en haven gerelateerde trainingen in de WestKaap groeien en besloot om een ​​trainingscentrum te openen in Kaapstad. In 2012 werden de deuren van de nieuwe STC-SA Table Bay Campus, die ideaal gelegen is in de haven van Kaapstad, geopend voor het bedrijfsleven. Het trainingscentrum richt zich op het trainen van kandidaten voor banen aan boord van schepen. Patrick grapt dat STC-SA een 'Mercedes' is ten opzichte van een 'Kia' als merk van trainingsaanbod binnen de regio Sub-Sahara Afrikaanse regio. De sterke band met STC International stelt STC-SA in staat om een ​​breed scala aan trainingsprogramma's in de regio aan te bieden die geen ander instituut kan bieden. Studenten die het trainingscentrum verlaten vinden werk bij de koopvaardijvloot, havenactiviteiten, cruiseschepen, de visserijsector en de superjachtindustrie. STC-SA traint ongeveer 4.800 studenten per jaar, waarvan ongeveer 600 kandidaten op de cruiseschepen gaan werken. De vraag nam in het eerste kwartaal van 2019 dramatisch toe, met nog eens extra 850 studenten ten opzichte van vorig jaar.

Elkaar helpen

STC-SA werkt nauw samen met de overheid en de technische mbo-scholen. Patrick en zijn collega’s zoeken actief naar fondsen om jongeren die een technisch diploma of graad hebben behaald maar geen baan hebben te ondersteunen met trainingen. Deze projecten waren en zijn erg succesvol met een slagingspercentage van bijna 100 %.


Patrick legt ook uit hoe STC-SA samen werkt met de wervingsbureaus van de cruiseschepen om fondsen te verkrijgen voor de kandidaten die een baan hebben gevonden in de cruisesector. Deze kandidaten moeten zelf hun maritieme training en medische onderzoeken voor zeevarenden betalen. Het totale benodigde bedrag is slechts € 900, maar, zoals Patrick uitlegt, als je uit een gezin kom dat niet genoeg geld heeft voor voedsel en kleding, dan is er geen enkele manier om de vereiste € 900 te verkrijgen. Als gevolg hiervan werkt STC-SA momenteel samen met de overheid om fondsen toe te kennen aan 250 kansarme jongeren om te kunnen worden opgeleid voor de cruiseschepen. Iedereen die deze fondsen heeft kunnen gebruiken heeft gegarandeerd werk en de meeste kandidaten zijn de enige bron van inkomsten voor hun gezin. STC-SA is erg trots op dit project.

Patrick sluit af door toe te voegen dat hoewel STC-SA erom bekend staat en trots is op het behouden van de internationale standaarden voor trainingen, ze ook in staat zijn geweest om hun benadering van de lokale industrie te 'Afrikaniseren'. Wat STC-SA de kans heeft gegeven langdurige partnerships aan te gaan. STC-SA heeft ondanks onze internationale roots en het Nederlandse moederbedrijf, nooit de unieke behoeften van de Afrikaanse klanten uit het oog verloren.