Achter de schermen

'Mijn werk bestaat enerzijds uit het organiseren van de aanvraag, toekenning en afhandeling van de Erasmus+ subsidie en anderzijds uit het enthousiasmeren van collega’s en studenten om gebruik te maken van de mogelijkheid om in Europa op stage te gaan.’ Aan het woord is projectmanager Marjolein Mahu-Bosch van de afdeling Innovatie & Onderwijsontwikkeling, I&O. Marjolein begon 28 jaar geleden op het CvB-secretariaat van STC Group en belandde vijf jaar geleden via allerlei functies bij I&O.

Naast de cyclus van subsidies aanvragen en verantwoording afleggen is er de cyclus van studenten werven met voorlichtingsavonden, voorbereidingsavonden en het overleggen en afstemmen met de IBPV’ers, de internationale beroepspraktijkbegeleiders. ‘Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de studenten en alleen daarom al onmisbaar’, vertelt Marjolein. Bij de docentenstages denkt Marjolein mee over de leervraag. ‘Vervolgens beoordelen we of de aanvraag aan de voorwaarden van Erasmus+ voldoet en vragen naderhand een verslag, foto’s en ingevulde (evaluatie)formulieren. Dankzij de ondersteuning van twee collega’s, Anouk Vermeulen en Ronald Schörk, kunnen we de komende tijd Erasmus+ naar een hoger plan tillen.’

Geslaagde buitenlandstage

De buitenlandstage is in de meeste gevallen geen examen, maar een kwalificatie. ‘We merken dat ouders dat soms jammer vinden. Zij willen dat het op papier staat dat hun kind iets geleerd heeft. Ik ben ervan overtuigd dat studenten die zelfstandig in het buitenland opereren veel leren, omdat ze hun culturele, taal- en vakvaardigheden ontwikkelen. Omdat ze zich aanpassen aan een onbekende omgeving leren ze om flexibel te zijn. Bovendien maken ze kennis met andere ideeën en opvattingen. Het vergroot hun blikveld en ze staan open voor nieuwe ontwikkelingen. En dat vergroot weer hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor mij is een buitenlandstage geslaagd als de student zelf merkt dat het iets toegevoegd heeft aan zijn of haar leven. En natuurlijk is het mooi als een student aangeeft dat het fijn was dat ze gebruik konden maken van de Erasmus+ beurs.’

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het bevat.